Användarvillkor & integritetspolicy

 

 

 

 

 

 

 

1. Allmänt

Splatter är en filmtjänst tillgänglig via www.splatter.se. Genom abonnemang kan användaren (Kunden) strömma filmer, serier, och annat innehåll. Kunden måste skapa ett användarkonto, ingå köpavtal och acceptera dessa villkor för att använda tjänsten.

2. Användarvillkor

Genom att använda tjänsten accepterar Kunden dessa villkor. Kunden måste vara minst 18 år och ansvarar för korrekta användaruppgifter. Kunden får inte dela inloggningsuppgifter.

3. Om oss

Tjänsten tillhandahålls av Niche en scène AB.

4. Förutsättningar för att använda Tjänsten

Kunden måste ha nödvändig utrustning och internetkapacitet. Tjänsten kan endast användas för personligt bruk av kunder över 18 år i Sverige.

5. Pris, betalning och hantering av betalningsinformation

Kunden har olika abonnemangsalternativ med betalning per månad eller år. Dröjsmålsränta kan debiteras vid försenad betalning. 

6. Ångerrätt

Kunden har 14 dagars ångerrätt om inget material har aktiverats. 

7. Kampanjer och erbjudanden

Kunder kan erbjudas rabatterade priser under kampanjperioder. Efter kampanjperioden övergår abonnemanget till ordinarie pris.

8. Ändring av Abonnemangsavgift

Splatter kan ändra abonnemangsavgiften med 30 dagars meddelande. Ändring gäller vid nästa abonnemangsperiod.

9. Användning av Tjänsten m.m.

Kunden ansvarar för att använda tjänsten lagligt och för personligt bruk. Kunden får inte överträda upphovsrättslagar.

10. Splatters ansvar för fel i Tjänsten och försenad leverans

Splatters ansvar begränsas till fel som beror på Splatter. Kunden ansvarar för sin egen utrustning och att uppfylla tekniska krav.

11. Reklamation

Kunden måste reklamera fel inom en månad. Kontakta Splatters kundtjänst med detaljer om felet.

12. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller under abonnemangsperioden och förlängs automatiskt. Kunden kan säga upp när som helst. 

14. Behandling av personuppgifter

Kunden samtycker till lagring och behandling av personuppgifter för avtalsfullgörande, administration, produktutveckling och marknadsföring. Uppgifter kan delas med tredje part för att fullgöra avtal med kund, administration, produktutveckling och marknadsföring.

 • Information vi samlar in:
  a. Personlig Information:
  – För att skapa ett konto kan vi samla in ditt namn, e-postadress och annan nödvändig information.
  – När du prenumererar på våra tjänster kan vi samla in betalningsinformation.
  b. Användningsinformation: – Vi samlar in information om dina interaktioner med tjänsten, såsom det innehåll du tittar på, dina sökfrågor och preferenser.
  – Vi kan samla in enhetsinformation, inklusive enhetstyp, operativsystem och unika enhetsidentifierare.
 • Hur vi använder din Information:
  a. Tillhandahållande och förbättring av tjänsten: – Vi använder din information för att leverera, underhålla och förbättra funktionerna och funktionaliteten i tjänsten.
  b. Anpassning: – Vi använder dina preferenser och användningsmönster för att anpassa din upplevelse och rekommendera innehåll.
  c.Kommunikation: – Vi kan skicka dig service-relaterade meddelanden, uppdateringar och erbjudanden.
  d. Analys: – Vi analyserar användarbeteende för att förstå hur vår tjänst används, identifiera trender och förbättra våra erbjudanden.
 • Delning av information:
  a. Tredjepartsleverantörer av tjänster: – Vi kan dela din information med tredjepartsleverantörer av tjänster för att utföra funktioner å våra vägnar, såsom betalningshantering och analys.
  b. Laglig efterlevnad: – Vi kan lämna ut din information om det krävs enligt lag eller som svar på en giltig legal begäran.
  c. Företagsöverföringar: – Vid en sammanslagning, förvärv eller försäljning av hela eller en del av våra tillgångar kan din information överföras.
 • Säkerhet:
  • Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst, offentliggörande, ändring och förstörelse. Dock är ingen datatransmission över internet eller metod för elektronisk lagring helt säker, och vi kan inte garantera absolut säkerhet.
 • Dina val:
  • Du kan kontrollera den information du tillhandahåller oss och vilken typ av kommunikation du får. Kontakta oss för att ändra eller radera dina uppgifter.
 • Barns integritet:
  • Vår tjänst är inte avsedd för barn. Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år. Om du blir medveten om att ett barn har gett oss personlig information, vänligen kontakta oss.

15. Cookies

Kunden samtycker till användning av cookies för tjänstens funktion och för att förbättra användarupplevelsen.

16. Ändring av Villkoren, Tjänsten och innehåll samt överlåtelse av Avtalet

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy regelbundet. Vi kommer att meddela dig om några väsentliga ändringar genom tjänsten eller andra medel. Kunden har rätt att frånträda avtalet vid ändringar som inte gynnar Kunden. Splatter kan överlåta avtalet.

17. Tvist

Tvist löses i första hand genom överenskommelse. Annars kan den avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller domstol.

18. Kundtjänst

Kunden kan kontakta Splatters kundtjänst för ytterligare information och support.

Kontaktuppgifter till Splatter

support(a)splatter.se